Zrównoważenie i ochrona środowiska

Jako nowoczesna firma rodzinna i jeden z wiodących zakładów produkcji przypraw w Niemczech jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za jakość naszych produktów, lecz przejmujemy również odpowiedzialność wobec naszych pracowników, środowiska i przyszłych pokoleń.

Zrównoważenie społeczne, ekonomiczne i środowiskowe jest w naszym przedsiębiorstwie ważną wartością.

Już od roku 2010 Indasia jest sygnatariuszem deklaracji przestrzegania Kodeksu Postępowania  BSCI (Business Social Compliance Initiative). Kodeksu postępowania bazującego na różnych konwencjach ONZ i innych wytycznych z zakresu praw człowieka. I tak nie stosujemy na przykład żadnych materiałów, pozyskanych lub wyprodukowanych z wykorzystaniem pracy dzieci, zniewolenia lub jakiegokolwiek innego wyzysku. Zwracamy uwagę na to, aby nie krzywdzić mniejszości ani nie dyskryminować osób ze względu na rasę, płeć, pochodzenie lub religię.

Również w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu produkcyjnego Indasia angażuje się na płaszczyźnie społecznej. I tak oferujemy na przykład młodym ludziom bez ukończonej szkoły miejsca nauki i aktywnie promujemy zdrowie wśród naszych pracowników.